Köpvillkor och personlig sekretess

Order

Köp

För att vi ska expediera en order som kräver leverans måste den överstiga 3 000 kr exkl frakt. När du skickat din order så granskar vi din order. Fram till att vi påbörjat granskningen av din order så kan du ångra eller ändra din order helt fritt. Är allt i sin ordning vid granskningen så är ett avtal träffat om köp mellan dig och byggstommar.se och du får en bekräftelse per e-post och på ”din sida” i byggbutiken.

Om felaktigheter i pris och leveranstid eller andra omständigheter skulle infinna sig, så kontaktas du av byggstommar.se. I samband med detta kan du ändra eller ångra din order. När vi är överrens om ordern så är ett avtal träffat om köp och vi skickar en bekräftelse.

För att ingå ett avtal med byggstommar.se så måste du vara myndig. Byggstommar.se har alltid rätt att neka en order.

Priser

Vi reserverar oss för programfel, eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser från underleverantörer.

Betalning

Faktura Privatkund

I samband med granskning av din order så förbehåller vi oss rätten att göra en kreditbedömning. Är kreditbedömningen inte godkänd så blir du kontaktad av byggstommar.se och du kan välja att istället göra en förskottsbetalning på hela beställningen.

Betalningsvillkor på stommar och tillhörande lösmaterial är 50 % en månad innan leverans, order lagda mindre än en månad innan leveransdatum betalas 50 % vid beställning. Resterande 50 % betalas 10 dagar efter leverans. Båda fakturorna skickas per e-post vid samma tillfälle med olika förfallodatum. Vid förfallen betalning så utgår en påminnelseavgift på 50 kr samt dröjsmålsränta på 20 %.

Vissa produkter i ordern produceras först när dessa delbetalats, tex konstruktioner såsom friggebodar och icke lagerförda fönster.

Faktura Företagskund

I samband med granskning av ordern så förbehåller vi oss rätten att göra en kreditbedömning på företaget. Är kreditbedömningen inte godkänd så blir ditt företag kontaktad av byggstommar.se och ni kan då välja att istället göra en förskottsbetalning på hela beställningen.

Betalningsvillkor på stommar och tillhörande lösmaterial är 50 % en månad innan leverans, order lagda mindre än en månad innan leveransdatum betalas 50 % vid beställning. Resterande 50 % betalas 10 dagar efter leverans. Båda fakturorna skickas per e-post vid samma tillfälle med olika förfallodatum. Vid förfallen betalning så utgår en påminnelseavgift på 50 kr samt dröjsmålsränta på 20 %.

Vissa produkter i ordern produceras först när dessa delbetalats, tex konstruktioner såsom friggebodar och icke lagerförda fönster.

Återbetalningar

I fall återbetalning är aktuellt så gäller i första hand insättning till ett bankkonto du anger. Återbetalningen sker som tidigast efter 5 dagar eller vid närmast kommande månadsskifte efter att ärendet är utrett.

Frakt

Efter du lagt din order skickar vi så snart som möjligt en leveransbekräftelse som talar om när ordern preliminärt är beräknad att levereras. Dagen innan satt leveransdatum hämtas varorna av transportföretaget, skulle din order av någon anledning inte kunna hämtas den dagen blir du kontaktad vi e-post om ny preliminär leveransdag. Ny leveransdag blir oftast nästkommande dag.

Leverans fram till adressen på körbar väg gäller och avlastning sker intill där transportbilen parkerar.

En och samma order kan fraktas från flera olika ställen vid olika tidpunkter, beroende på orderns storlek och innehåll. Normalt sett så blir det en leverans av fönster och en leverans av övriga produkter. I din varukorg presenterar vi en preliminär kostnad och antal frakttillfällen om möjligt, vid leveransbekräftelse så får du en uppdatering av den preliminära planeringen av leverans. Vid orderbekräftelse får du en fastställd leveranskostnad, om den skiljer sig från kostnaden som presenterades i varukorgen så blir du kontaktad.

Vid större beställningar av vissa varor så blir det fraktfritt, det framgår i så fall i varukorgen. Leverans till öar och andra otillgängliga platser är dock aldrig fraktfritt.

Du ansvarar för att någon finns på plats för ta emot och kvittera leveransen.

Leverans till öar och andra otillgängliga platser:

Vid leverans till öar utan broförbindelse och andra otillgängliga platser så blir du kontaktad i samband med orderbekräftelse för planering och kostnadsförslag på leveransen.

Avlastning

Många av våra leveranser kräver avlastning med kranbil eller hjullastare. Du ansvarar för avlastning. Kostnader som uppstår om avlastning inte är möjlig står du för. Vill du ha hjälp med bokning av kranbil eller hjullastare så kontaktar du oss.

Egen avhämtning

I varukorgen kan du välja bort frakten, du står i så fall för leveransen själv. Varorna hämtas då av er på överenskommen dag i vår fabrik. Hamngatan 26.

Utanför Sverige

Kontakta oss per telefon i samband med att du lägger din order.

Transportskador eller förseningar

Varorna ska inspekteras av mottagaren och eventuella skador på varor eller emballage ska noteras på fraktsedeln innan kvittens. Fotografera och dokumentera helst skadorna. Anmäl därefter skadan direkt till oss per telefon. Skadade varor du yrkar åtgärd för får inte användas utan avstämning med oss. Åtgärden av felet beror på skadans omfattning och vi förbehåller oss rätten att välja hur skadan åtgärdas i form av ekonomisk ersättning i nivå med varans värde, utbyte av varan eller reparation av varan på plats.

Nivån vid ev ekonomisk ersättning av felaktiga/skadade varor överstiger aldrig varans värde. Eventuella kostnader som uppstår för mottagaren eller tredje part på grund av skador eller förseningar ersätts aldrig.

Leveranstid

Vårt mål är förstås att alltid leverera så fort som möjligt, eller enligt era önskemål. Många varor produceras dock efter beställning och leveranstiden beror då på vår arbetsbelastning i fabriken. I din varukorg presenterar vi en preliminär bedömning av leveranstid baserat på aktuell arbetsbelastning. Ofta är leveranstiden på icke lagerförda varor ca 7-9 veckor.

Om du vid leveransbekräftelsen anser att vi inte lever upp till de önskemål du har så har du rätt att makulera hela eller delar av din order. Varor som börjat produceras går ej att makulera. Varor börjar produceras som tidigast 2 dagar efter leveransbekräftelsen.

Avlastning ej möjlig

Om beställaren eller ombud för beställaren inte är anträffbar vid avlastning av din order debiteras du för kostnaderna som eventuellt uppstår. Samma sak gäller om det finns andra hinder för att lasta av varorna på bestämd plats. Varorna går då in till närmaste terminal för avlastning.

PUL

När du lägger en order till Byggstommar.se så godkänner du att vi lagrar dina personuppgifter, detta gäller oavsett hur ordern utförs, via telefon, epost, brev eller i vår byggbutik online. Detsamma gäller när du registrerar dig som kund/användare även om du inte genomför en order. Du har enligt lag rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss, de uppgifter som finns registrerade kan du se genom att logga in på ”din sida”. Om de registrerade uppgifterna är irrelevanta eller på något sätt felaktiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas. Den hanteringen du själv inte kan utföra via ”din sida” kräver att du sänder in en undertecknad begäran till Byggstommar.se. Byggstommar.se och vår webbutik Byggbutikenonline.se har tillgång till dina uppgifter och lämnar inte ut några uppgifter utan ditt godkännande, med undantag för rättsliga ärenden samt de uppgifter som underleverantörer önskar för tex transport och hantering av transporten, detta kan innefatta e-postadressen. Byggstommar.se och vår webbutik Byggbutikenonline.se kan vid vissa tillfällen skicka nyhetsbrev eller erbjudanden kring våra produkter.

Byggbutiken använder sk sessions-cookies för att hålla reda på din varukorg medans du handlar i vår online butik.Du kan tyvärr inte använda vår onlinebutik om du inte tillåter att cookies används alls.

Ångerrätt

Distans och Hemförsäljningslagen och Konsumentköplagen gäller för privatpersoner vid beställning i vår byggbutik online. Du har alltid rätt att ångra ditt köp av lagerhållda varor inom 14 dagar från leverans, i detta fall står du för fraktkostnaderna.  Ångerrätten geller inte heller varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal. Från det att en vara börjat produceras så kan du inte ångra köpet. När du lägger din order så godkänner du att Byggstommar.se och underentreprenörer som tidigast två dagar efter leveransbekräftelse påbörjar produktionen av varorna. För att stoppa produktionen så måste du kontakta oss per telefon senast dagen efter vi skickat leveransbekräftelsen till dig per e-post.

För företag debiteras förutom frakten 10% av varans värde vid retur av lagerförda varor. Återbetalning av producerade varor görs normalt sett inte men kan lämplig nivå kan förhandlas fram tillsammans med oss.

Force Majeure

Byggstommar.se förebehåller sig rätten att inte slutföra sina åttaganden vid hinder som står utom vår makt och som vi inte hade kunnat räkna med. Exempel är myndighetsbeslut, lagförändringar, brand, olyckshändelser, storm, översvämning och snökaos mm.