FAQ

Friggebodar 1) Vilka regler gäller för en friggebod? Svar: En friggebod får vara max 15m2, beräknat på friggebodens yttermått. (exklusive, foder, knutbrädor, hängrännor) Taknockshöjden får inte överstiga 3 meter från […]